Delen is het nieuwe vermenigvuldigen

Blog

De enige constante, is verandering

De visie van Changekitchen – deel 1

Alles is in verandering. Altijd. Dat brengt veel goeds, maar is soms ook knap lastig. Een belangrijke basis voor succes, ligt in het goed kunnen omgaan met verandering. En dat kun je leren. Ben je leidinggevende? Dan ben je automatisch leidinggevende in een veranderende organisatie. In deze blogserie vertel ik je graag meer over de kansen en de valkuilen van organisatieverandering. Deel 1: de enige constante, is verandering.

Aanpassing, hervorming, transitie, inzicht of verbetering, hoe je het ook noemt; verandering is er altijd en overal. Alles is continu in beweging. We zouden zelfs kunnen stellen: de enige constante in het leven is verandering. Neem jezelf als persoon bijvoorbeeld: aan het eind van deze blog ben je niet meer dezelfde persoon als toen je begon met lezen. Je hebt informatie tot je genomen, je hebt er nieuwe cellen bij gekregen of misschien heb je een haar minder. Verzetten heeft geen zin. Je kunt niet níet veranderen. Zelfs een onveranderlijk lijkende stoel, slijt wel degelijk wanneer je er regelmatig op gaat zitten. Zo veroorzaakt elke verandering uiteindelijk weer een nieuwe beweging, hoe klein ook.

Sneller en sneller
Verandering is van alle tijden. Maar de laatste decennia lijken we in een stroomversnelling terecht gekomen: de complexiteit en vooral de snelheid waarmee veranderingen plaatsvinden, neemt steeds verder toe. Ontwikkelingen op het gebied van technologie, communicatie, mobiliteit, duurzaamheid en concurrentie buitelen over elkaar heen en elke ontwikkeling lokt ook weer nieuwe reacties uit. Zo is alles constant in beweging in één groot samenhangend geheel. Zelfs de verandering zélf, verandert voortdurend.

De vertragende factor: de mens
De meeste organisaties hebben een werkwijze, die op deze snelle ontwikkelingen nauwelijks een passend antwoord kan geven. Hoe speel je nou echt slim in op voortdurend veranderende wensen van klanten? Hoe ga je goed om met de veranderende rol van social media, snelle technologische ontwikkelingen zoals robotisering en big data, of andere nieuwe uitdagingen die op je organisatie afkomen? Niet eenvoudig. Veel bedrijven en instellingen zoeken het antwoord in nieuw gedachtengoed of methodes zoals Agile, Lean of Cyane. Maar hoe goed je ook probeert richting te geven aan organisatieveranderingen, de vertragende factor blijkt in de praktijk vrijwel altijd dezelfde: de mens.

Mensen zijn meestal niet zo goed in veranderen. We hebben tijd nodig om ons aan te passen aan een verandering. Bovendien spelen factoren als onzekerheid, wantrouwen of angst voor het onbekende ons vaak parten. Het aanpassingsvermogen van mensen, staat dan ook centraal in mijn visie op organisatieverandering. De allergrootste uitdaging die je als leidinggevende hebt, is je medewerkers, en ook jezelf, vanuit overtuiging meenemen in verandering. Hoe je dat succesvol doet, vertel ik je graag in deze serie veranderblogs. In blog 2: Veranderen, kan ik er nog onderuit?

Meer inspirerende blogs lezen? Volg Changekitchen op LinkedIn!

———

ThijsVink Thijs Vink is oprichter van Changekitchen, een bureau gespecialiseerd in organisatieverandering. Succes begint met het omarmen van onzekerheid, verandering en vernieuwing. Changekitchen richt zich daarom op het vergroten van het aanpassingsvermogen van mensen in alle lagen van de organisatie. We helpen organisaties inzichten te verkrijgen, waarmee ze in staat zijn zelf oplossingen te creëren voor het behalen van de organisatiedoelen, nu en in de toekomst.